Цветята в групи, които се наблюдават от всички страни, се подреждат, като в центъра се поставят по-високите растения, а към периферията - по-ниските. При групи, които се наблюдават от едната страна - пред огради, живи плетове, стени, храсти и т.н., в дъното се засаждат по-високите видове, а напред постепенно се разполагат по-ниските. Добре е в една група да се подберат растения, цъфтящи едновременно. Декоративният ефект се постига чрез хармоничното съчетаване на цветовете - например: червено със зелено, оранжево със синьо, жълто с виолетово. Цветята с ароматични цветове е препоръчително да се засаждат в групи, разположени край алеи или места за почивка. Същото се отнася и за растенията, които привличат погледа с едрите си и с красива форма цветове. При разполагането на цветята трябва да се имат предвид изискванията им към светлината. Нарцисите например се развиват добре на слънчеви и полусенчести места, а лалетата, гладиолите и гергините не понасят засенчване.

Салатата в градината

Няма да бъде нападната от охлюви, ако се посипят натрошени яйчени черупки около нея.

 

 

2007-2012